Hydrofobizace povrchů

Jedním z měřítek kvality povrchových úprav budov je jejich odolnost proti vodě a nečistotám, tedy neochota materiálu přijímat srážkovou vodu spolu s rozpuštěným prachem a mastnotou. V historii vyvíjené a používané nátěry a materiály spěly všechny k této odolnosti před smýváním a destrukcí - i relativně málo trvanlivé nátěry vápenným mlékem byly mnohonásobně zhodnoceny přídavkem několika procent lněné fermeže, čímž získaly určitou odolnost vůči vodě. Dnešní péče o nové i historické povrchy budov zahrnuje možnosti hydrofobizace prostředky s vysokou efektivitou a naprostou nezávadností pro omítkové materiály a malby.

Účelem je ochrana před srážkovou vodou...

Kvalitní a dlouhodobá ochrana povrchů historických staveb či jen jejich prvků pomocí vhodných hydrofobizačních přípravků je vysoce efektivní možností, jak zajistit jejich dlouhodobou ochranu při plném zachování vzhledu povrchu. Ať jde o fasády či interiéry opatřené vhodným fasádním, nebo interiérovým nátěrem, či povrchy přírodních či umělých kamenů na stěnách a podlahách, sochy, či keramické obklady, hydrofobizovaný povrch velmi dobře odpuzuje vodu, spolu s obvykle vodou rozpustitelnými nečistotami.
Hydrofobizace povrchů - PSS Faceal Oleo
Existuje více druhů materiálů, dle chemického základu, které dokáží podklad hydrofobizovat. Časté je použití přípravků na bázi silikonů, či organokřemičitanů, nejmodernějším způsobem je využití inteligentních nanotechnologických molekulových struktur, které umožňují docilovat jinak nedosažitelných vlastností, jako je to např. u přípravků řady Faceal Oleo švýcarského výrobce PSS.

...ale také mastnotou a oleji

Některé specializované a vysoce kvalitní přípravky pro tento způsob ošetření podkladů, např. PSS Faceal Oleo a Faceal Oleo HD, přinášejí další ochranný rozměr – kromě odpuzování vody (hydrofobizace) zajistí i stejně dokonalé odpuzování mastnoty a olejů – oleofobizaci. Výhodou současných kvalitních přípravků je to, že ponechávají paropropustnost povrchu prakticky beze změny a jsou vizuálně nezjistitelné – ošetření povrchu je neviditelné, neboť tyto materiály nevytváří viditelný povrchový film, pouze upravují vnitřní povrch pórů podkladového materiálu tak, aby nebyl vodou, případně oleji smáčitelný. Vytváří tak vysoce paropropustný povrch odolný proti vnikání vody do podkladu, čímž výrazným způsobem prodlužuje jeho životnost u exteriérových realizací. Zároveň zajišťuje ochranu podkladu před nevratným poškozením nečistotami, žvýkačkami, barvami, spreji, lepidly z plakátů, odkapem olejů, ptačím trusem, apod.

Vhodnost aplikace posuzují památkáři a investor

Samozřejmostí u tohoto způsobu ochrany povrchu je posouzení vhodnosti této technologie, případně konkrétního použitého prostředku na daném objektu - v případě památkově chráněných objektů pracovníky památkové péče, v ostatních případech obvykle investorem spolu s dalšími zainteresovanými odborníky.

Co hydrofobizace přinese fasádě

Ošetřený povrch kromě jiných výhod neprochází během srážek barevnou změnou, kterou jinak vidíme u všech nasákavých materiálů, které zvlhlé tmavnou a později světlají při schnutí. Tento pro někoho bezvýznamný proces ale v měřítku pórů fasádního materiálu neznamená jen změnu barvy, ale i cyklické vymývání pojiv, rozvolňování částic stavebního materiálu a trvalé zanášení atmosférických nečistot do hloubky fasády.