Antigraffiti ochrana historických objektů

Graffiti na fasádách je zejména v centru města smutnou realitou. Velmi vítanou metodou ochrany před poničením fasád jsou tedy různé přípravky společně označované jako antigraffiti. Zatímco u novostaveb se zpravidla nesetkáte s překážkou nebo komplikacemi při jejich aplikaci, historické stavby se svými specifiky kladou na použité látky zcela jiné požadavky.

Principem ochrany fasád před sprejery metodou antigraffiti je nanesení vrstvy ( nátěry proti graffiti ), která po svém uschnutí není na povrchu patrná, nezhoršuje prostupnost difuzní páře, a ve výsledku umožňuje odstranění graffiti bez zásahu do fasádní malby. Pokud však dojde na ochranu fasády historického objektu, je nutné se ptát, co udělá aplikovaná látka s chemismem fasádního materiálu v horizontu vlastní životnosti a v následujících dekádách. Citlivým tématem je tedy vznik reziduí přirozeného rozkladu aplikovaných látek a jejich působení na fasádní hmoty historického složení.

Ochrana před graffiti na historických fasádách

Antigraffiti ochrana historických objektů je velmi specifická. Na rozdíl od moderní výstavby, kdy je možné použít praktický jakéhokoliv antigraffiti  přípravku (omezujících kritérií je minimum), je nutné v případě zejména památkově chráněných objektů brát ohled na ojedinělost použitých historických materiálů, jejich často unikátní vlastnosti či složení a hlavně na zachování jejich charakteru a historické hodnoty – používané přípravky by neměly ošetřovaný povrch nevratně měnit. Některé přípravky, např. na bázi organosilikátů, vykazují vlastnost postupné vlastní degradace, tj. postupem několika let se v ošetřeném materiálu rozpadají a mizí. Otázkou je zatím ne zcela ověřený výskyt reziduí tohoto rozpadu, které mohou v materiálu podkladu trvale zůstat a ovlivnit tak, i po této době, např. možnou opravitelnost povrchu, či ošetřených prvků.

anigrafiti PSS 20

Foto: PSS 20 - příklad omyvatelné antigraffiti ochrany

PSS 20 - omyvatelná ochrana na bázi polysacharidů

Ideálním přípravkem pro oblast antigraffiti ochrany  a ochrany ploch před znečištěním povrchu historických objektů, včetně památkově chráněných, se zatím jeví unikátní přípravek na bázi rostlinných polysacharidů (tj. škrobu) a vody, dodávaný pod označením PSS 20 . Jde o čistě přírodní přípravek s přirozenou vysokou paropropustností, neviditelný na chráněném povrchu, pro dočasnou antigraffiti ochranu. Životnost bez povrchového čištění je cca 3-5 let. Nejdéle po této době je z chráněného povrchu přípravek postupně smyt deštěm, bez vzniku či zůstatku jakýchkoliv zbytků. Zároveň, v případě potřeby okamžitého odstranění (např. oprava podkladu, lepení kamenných prvků, apod.), je možné jej kdykoliv ihned odstranit, a to bez použití chemických přípravků – pouze horkou, nejlépe tlakovou vodou. Stejným způsobem probíhá také čištění povrchu po ataku sprejerů – vzniklé graffiti se lokálně, spolu s ochrannou-obětovanou vrstvou PSS 20, omyje horkou tlakovou vodou a ochranná vrstva PSS20 se opět, na vlhký podklad po mytí, obnoví novou lokální aplikací přípravku. Tento plně reverzibilní přípravek byl již úspěšně použit na mnoha významných evropských i českých historických a památkově chráněných objektech, např. Braniborské bráně, či Památníku Vítkov v Praze.

Trvalejší antigraffiti - PSS Faceal Oleo a Faceal Oleo HD

U objektů, vyžadujících zvýšenou, dlouhodobější, nebo trvalou ochranu, která se stane nedílnou součástí podkladu, je možné pro antigraffiti úpravu použít speciální nanotechnologické přípravky PSS Faceal Oleo   a Faceal Oleo HD . Kromě dokonalé a trvalé antigraffiti ochrany, s možností omytí sprejů a barev z povrchu pomocí řady čističů, zajišťují trvalou ochranu podkladu i proti jiným druhům znečištění, jako např. mastnotou, lepidlem plakátů, žvýkačkami, trusem ptáků, na soklech pak např. ochranu před močí psů…