Seznam článků

Volba vhodného materiálu pro povrchové úpravy historického objektu

Při volbě optimální technologie pro provedení povrchových úprav na historickém objektu přichází ke slovu hned několik důležitých hledisek. Správným pochopením všech požadavků dojde potom k výběru vhodné technologie. více »

Antigraffiti ochrana historických objektů

Nejjednodušší ochranou proti graffiti na fasádě může být překvapivě jednoduchý nástřik. Je však vhodný i pro historické objekty? více »

Hydrofobizace povrchů

Jednou z moderních metod prodloužení životnosti povrchových úprav budov, maleb i fasády, jsou jednoduché hydrofobizační nátěry. více »

Proč je důležité zachovat u historických budov původní prvky

Proč se vlastně u historických budov snažíme o zachování jejich vzhledu i materiálů? více »

Zvětrávání stavebních hmot

Ke zvětrávání stavebních hmot dochází stejným způsobem, jako ke zvětrávání přírodních hornin. Specifické je často městské prostředí s množstvím agresívních chemických látek. více »

Co je to historická stavba

Hlavním tématem tohoto webu jsou rekonstrukce historických objektů. Co si ale představujeme pod pojmem historický objekt? více »